HAKKIMIZDA

 

Kaşka Tarım, ekolojik tarım ve hayvancılık yapmak için 2019 yılında hukukçu iki arkadaş Faruk Zorba ve Ali Rıza Zavar tarafından kuruldu.

Markamız adını, MÖ 1000 ve daha evvelinde yaşamış olan Kaşka halkından almaktadır. Kaşka halkı, Tosya’dan başlayarak Ilgaz ve Kös dağları arasındaki vadiden Samsun, Amasya ve Tokat’a uzanan bölgede, Hititlerle komşu olarak yaşamışlardır.

 

Amacımız;

 

•             İnsanın fıtratına, biyolojik yapısına; doğanın işleyişine, ekolojik döngüsüne uygun geleneksel yöntemler ve atalık tohumlarla ekolojik tarım ve hayvancılık yapmak, modern tarıma alternatif üretim yöntemleri geliştirmek, üretilen bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyerek gerçek gıdalar üretmektir.

 

Üretim yöntemimiz;

 

•             Karma/döngüsel tarım yöntemi kullanılmaktadır. Çevre dostu bu yöntemle üretimde sıfır atık hedeflenmektedir. Bu yöntemle bitkisel ürünlerin gıda dışı tüm artıkları hayvanlar için yeme dönüştürülmekte, hayvanların gübresi ise tarlada organik gübre olarak kullanılmaktadır.

 

Tesislerimiz;

 

•             Üretim tesislerimiz, Karadeniz’e paralel uzanan Ilgaz dağları ile yine aynı paraleldeki Kös dağlarının arasında bulunan Devrez Çayı vadisinde konumlanan Tosya’dadır. Bölge, Karadeniz iklimi ile İç Anadolu ikliminin geçiş bölgesinde yer almaktadır. Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 bin metrekarelik bir alanda kurulu üretim tesisimiz büyümeye devam etmektedir.

•             Bulgur tesisimizde, ön temizleme, pişirme, kurutma, soyma, kırma, temizleme, depolama, renk ayırma ve paketleme ünitelerinden oluşmaktadır.

•             Siyez, kavuzlu yapısı ve yumuşak buğday olması nedeniyle özel bir işlem gerektirmektedir. Bulgur fabrikamızda önce buğdayın ön temizliği yapılmakta, cebri ateşte pişirilmekte, kurutma ünitesinde kurutulmakta, tavlanmakta, elenmekte ve taş değirmenlerde kırılmaktadır. Boyutlarına göre ayrıştırıldıktan sonra renk ayırıcı ile yabancı maddeler temizlenmekte ve paketlenmektedir. Dünyada siyez bulguru üretmek için kurulan kombine tek tesistir. 

•             Un tesisimizde, siyez buğdayı ön temizleme ünitesinde içinde ki yabancı maddelerden ayrıştırılmakta, yıkanmakta, bir gün boyunca tavlanması beklenmektedir. Kavuzu soyulduktan ve yeniden temizlendikten sonra taş değirmenlerde kırılarak elenmekte ve depolanmaktadır. Un üretimimiz haftalık periyotlarla yapıldığı için her zaman taze olarak tüketicilerimize sunulmaktadır.

•             Ürettiğimiz un ve irmik ile makarna tesisimizde hijyenik ortamda ve firmamıza özel formüllerle makarna üretilmektedir. Ayrıca glütensiz ürünlerden çölyak hastaları için glütensiz makarna üretimi yapılmaktadır.

•             Siyez unu ve bölgede yetişen doğal bitkilerin karışımıyla Anadolu’nun geleneksel çorbası olan tarhana imal edilmektedir.

•             Mamul ürünlerimizin tamamında kullanılan süt, yumurta, mevsim bitkileri organik şartlarda üretilmesine dikkat edilmektedir.

•             Ürünlerimizin pestisit ve organik analizleri yetkili laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.    

•             Firmamız portföyüne yeni unlu mamuller, et ve süt ürünleri katarak büyümeye devam edecektir.

 

Üreticilerimiz;

 

•             Siyez buğdayı için en uygun koşullara sahip bölgede mevcut tarım alanları kullanılmakta, âtıl durumdaki araziler tarıma kazandırılmaktadır.

•             Bölgedeki çiftçilerle sözleşmeli ekim ya da ödünç tohum verme yöntemiyle çalışılmaktadır. Bu yöntemlerle yaklaşık 100 çiftçi ile çalışan firmamız ilk yıl 6 bin dönüm, ikinci yıl ise 5 bin dönüm arazide siyez tarımı yaparak dünyanın en büyük siyez üreticisi olmuştur. 2021-2022 döneminde ise yaklaşık 1000 dönüm arazide firmamız kendi hammaddesini üretmeye başlamıştır.

•             Firmamızın hedefi, kendi tarım alanlarını oluşturarak üretim yapmaktır. Bunun için bölgenin siyez için en uygun, en verimli toprakları satın alma ya da kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanmıştır.

 

Kaşka Tarım olarak, siyez buğdayını anavatanında ihya etmek, sağlıklı ürünler üretmek, doğaya ve canlılara saygılı, dengeli bir tarım-hayvancılık faaliyeti yürütmek temel misyonumuzdur.

Kaşka markasıyla tarihin sürekliliğine vurgu yaparak binlerce yıl önce üretilen ürünleri aynı topraklarda aynı yöntemlerle üretmenin bu sürekliliğe katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Güçlü bir toplum sağlıklı ve gerçek gıdalarla beslenerek hayat bulabilir.

 

EKOLOJİK TARIM

 

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir çevrede yaşamak gerekmektedir. Daha hızlı ve daha fazla tarımsal üretim için toprağı, havayı, suyu yağmalayan modern tarım yöntemleri hem dünyanın hem insanın ömründen ve sağlığından çalmaktadır.

“Ekolojik tarım” ya da yaygın adıyla “organik tarım”, bilimsel adıyla “biyolojik tarım”, “üreticilerin, doğayı ve tarım alanlarını tahrip etmeden, insanlara olumsuz yan etkileri olmayan bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmasıdır.” Günümüzde uygulanan yaygın tarım uygulamalarında doğayı ve insanı tehdit eden iki unsur bulunmaktadır.

Bunlardan biri, aşırı miktarda ya da yanlış yöntemlerle kullanılan pestisit ve herbisitlerin toprağı, suyu ve havayı zehirlemesidir. İkincisi ise, transgenik tohumların insan ve hayvan sağlığına oluşturduğu tehdittir. Her ikisi de doğada ve insan başta olmak üzere canlılarda var olan ekolojik ve biyolojik dengeyi tahrip etmektedir. Tarım kimyasalları ile topraklar fakirleşmeye ve çölleşmeye doğru gitmektedir. Önlem alınmazsa, dünya kendine yetecek tarımsal üretimi yapamayacak hale gelecektir.

Ekolojik tarım, bu tahribatın önüne geçip yeniden doğal dengeyi kurmayı hedefleyen, çevre ve insan dostu üretim biçimidir.

Ekolojik tarımın, üzerinde evrensel mutabakat sağlanan ilkeleri şunlardır:

•             Çevreyi tehdit eden her türden tarımsal ürünün minimum düzeyde kullanılması,

•             Dönüşümlü ekim/nadas, organik gübreleme ve işleme yoluyla toprağın verimliliğinin korunması,

•             Hastalıklara ve zararlı organizmalara dayanıklı türlerin kullanılması,

•             Bölgenin iklimine, toprağına, ekolojisine uygun ürünlerin tercih edilmesi,

•             Bitki korumada erken uyarı sistemleri, feromon tuzakları, kültürel ve mekanik mücadele yöntemlerinin kullanılması,

•             Toprak, bitki, hayvan ve insan arasındaki doğal gıda döngüsünün doğal maddelerle sağlanması,

•             Yan etkileri olan sentetik kimyasal gübreler, ilaçlar, hormonlar ve büyüme düzenleyicilerin kullanılmaması.

Kaşka Tarım, modern yöntemlere radikal karşıtlık içinde olmamakla beraber, geleneksel tohumlarla ve yöntemlerle yapılan tarımın modern tarımdan daha bereketli ve karlı olduğu inancına sahiptir ve bu doğrultuda faaliyet göstermektedir.

Üretim yöntemi olarak karma tarımı uygulamaktadır. Yani bitkisel ve hayvansal üretim birbirinin tamamlayıcısı olarak yapılmaktadır. Döngüsel tarım adı verilen bu yöntemle üretimde sıfır atık sağlanmaktadır. Tarlada ekilen ürün insanlar için gıda olduğu gibi, insan için atık olan kısımlar da hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Hayvanlardan elde edilen gübre ise tarlada toprağı ve ürünü beslemektedir.

Dönüşümlü ekim ile toprağın üretim gücü ve sağlığı korunmakta, kimyasal ilaçlara bağımlılığın azaltılmakta; sağlıklı ve verimli ürün elde edilmektedir.

 

SİYEZ

 

Siyez, binlerce yıl önce ilk çiftçilerin ektiği ilk tohum, ilk ekmeğin yapıldığı buğdaydı. Buğdayın atası olarak kabul edilmektedir. Günümüze kadar ulaşan melezleşmemiş, kromozom yapısı değişmemiş en saf tek yiyecek olarak kabul edilmektedir.

•             Organik olarak yetiştirilir ve pestisit içermez.

•             İçerdiği zayıf glüten sindirimi kolaylaştırır.

•             Gluten hassasiyetini tetikleyen gluten proteinlerinden yoksundur.

•             Modern buğdaydan daha yüksek proteine ve daha düşük karbonhidrata sahiptir.

•             Modern buğdaydan karotenoidler, B vitaminleri ve esansiyel ve eser mineraller açısından daha zengindir.

•             Yüksek folik asit içermektedir. Hamilelik öncesi ve sonrasında doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Gebe kalmayı kolaylaştırdığı, düşük riskini azalttığı ve kolay doğum sağladığı bilinmektedir.

•             Sindirim sorunu yaşayan hastalarda kısa sürede iyi sonuçlar elde edilmektedir.

•             Obeziteden kolon kanserine, çölyak hastalığından diyabete kadar faydalı olduğu alanlar vardır.

•             Fındık aroması, ipeksi dokusu ve tereyağı sarısı rengiyle harika bir tada sahiptir.

•             Lezzetli kekler, kurabiyeler, börekler, çörekler pişirilir.

•             Siyez buğdayı sağlıklı ve besleyici bir hayvan yemidir. Süt verimini artırır. Hayvanların bağışıklığını güçlendirerek daha sağlıklı olmalarını sağlar. Siyezle beslenen hayvanlarda sindirim güçlüğü görülmemektedir.

Siyezin ilk Anadolu topraklarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Binlerce Anadolu insanının temel gıdası olan siyez, modern zamanlarda hibrit tohumlar karşısında gerilemeye hatta yok olmaya yüz tutmuştur.

Modern tohumların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya başlandığında, buğdayın atası olarak gündeme gelen siyez, Kastamonu topraklarından bütün dünyaya ününü duyurmuştur. 1927 tarihli Tosya Tarım haritasına göre Tosya’da en çok ekilen ikinci tahıl türü siyezdir. Siyezin tabiat şartlarına olan dayanıklılığı, kurak şartlarda bile gelişebilmesi ve hastalıklarla mücadele gücü Kastamonu çiftçisi için garanti ürün olmasına yol açmıştır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR